Φόρμες

Εγγραφή Σκύλλων και άλλες Υπηρεσίες από τον Κυνολογικό Όμιλο Κύπρου γίνονται μεταξύ των ωρών 8:30-16:30

Αν θα εγγραφείτε ως μέλος του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου, να εγγράψετε τον σκύλλο σας στον Κ.Ο.Κ. ή για οποαδήποτε ενημέρωση, παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία μας μεταξύ των ωρών 08:30-16.30 και θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.