Ονοματολογία Φύλων

Οι φυλές αναγνωρίζονται στην πιο κάτω βάση
Οι ράτσες FCI που αναγνωρίζονται σε οριστική βάση είναι επιλέξιμες για το CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de la FCI) και για τους τίτλους FCI (Winner of the World Dog Show, Winner of the Section Shows – Europe, Asia and the Pacific, Americas and the Caribbean).

Group 1

Sheepdogs and Cattledogs (except Swiss Cattledogs)

Group 2

Pinscher and Schnauzer - Molossoid and Swiss Mountain and Cattledogs

Group 3

Terriers

Group 4

Dachshunds

Group 5

Spitz and primitive types

Group 6

Scent hounds and related breeds

Group 7

Pointing Dogs

Group 8

Retrievers - Flushing Dogs - Water Dogs

Group 9

Companion and Toy Dogs

Group 10

Dachshunds